ใบงานที่ 1 วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.4

ใบงาน
เรื่องที่ 1 ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ

ให้ตอบคำถามพัฒนาการคิดแล้วทำตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ ตามความเข้าใจของตนเองแล้วตกแต่งให้สวยงาม
1. ทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษแตกต่างกันอย่างไร จงยกตัวอย่าง
ตัวชี้วัด นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ (ส 4.1 ป.4/1)
แนวคำตอบ : …………………………………………………………………………………..……………………..………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ความรู้เรื่องทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษเกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร
ตัวชี้วัด นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ (ส 4.1 ป.4/1)
แนวคำตอบ : …………………………………………………………………………………..……………………..………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ให้แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ และนำผลการศึกษามาทำตารางเปรียบเทียบ แล้วนำมารายงานหน้าชั้นเรียน
ตัวชี้วัด นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ (ส 4.1 ป.4/1)
ตัวอย่างตาราง :
ช่วงเวลา การเปรียบเทียบ
ทศวรรษ ………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
ศตวรรษ ………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
สหัสวรรษ ………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s